Reklamácie

Veľmi nám záleží na vašej spokojnosti. Snažíme sa robiť svoju prácu čo najlepšie, ak však uniklo niečo našej pozorornosti pri balení a vy si prajete tovar vymeniť alebo vrátiť, postup je veľmi jednoduchý.

 • Vyplňte reklamačný list, ktorý nájdete na stiahnutie dole.
 • Tovar spolu s reklamačným listom nám môžete vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty.
 • Pri opodstatnených reklamáciách preplácame cenu najlacnejšej dopravy ku nám na adresu my.
 • Pri vrátení nového, nepoužívaného tovaru z dôvodu nesprávneho výberu, poštovné hradíte vy.
 • Je potrebné, aby ste od odoslaného tovaru mali potvrdenie o odoslaní s číslom balíka.
 • Tovar neposielajte späť na dobierku. Dobierku nepreberáme.

Tovar zasielajte na adresu:

Eshop Kvalitný výber, Aurora Import s.r.o.
OC Južanka

Generala Svobodu 1, 2.posch.

911 08 Trenčín

 Spôsob výmeny tovaru a vrátenie hotovosti.

 • Prijatý tovar na výmenu podlieha reklamačnému konaniu.
 • Po uznaní reklamácie tovar vymieňame, poškodený kus za nový kus ihneď.
 • V prípade vrátenia nového nepoužívaného tovaru v originálnom balení, peniaze vraciame najneskôr do 2 týždňov od prijatia.
 • Peniaze vraciame na bankový účet. Nie prostredníctvom poštovej poukážky.

 Reklamačný protokol

1. Vadu vzniknutú počas záručnej lehoty, treba oznámiť bezodkladne.

2. V prípade niekoľko dielnych súprav, vadný tovar na reklamačné konanie treba odovzdať kompletný, vrátane všetkých zakúpených súčastí. (Pokrievky, kuchynské náradie, nože a pod.) Na nekompletné produkty nie je možné uplatňovať záruky z vadného plnenia.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
 • vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

4. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.